bidel
05 آذر 1401 - 13:48

ترانزیت در ماهیرود ۴۰ درصد افزایش یافت

ترانزیت کالا از گمرک مرزی ماهیرود از ابتدای سال ۴۰ درصد افزایش یافته است. کوهگرد مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان، ۸۱ هزار و ۲۸۴ تُن کالا از خراسان جنوبی ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است. کوهگرد مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان، ۸۱ هزار و ۲۸۴ تُن کالا از خراسان جنوبی ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است. کوهگرد مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان، ۸۱ هزار و ۲۸۴ تُن کالا از خراسان جنوبی ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است.کوهگرد مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان، ۸۱ هزار و ۲۸۴ تُن کالا از خراسان جنوبی ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است.ترانزیتاو افزود: عمده کالا‌های ترانزیتی  آرد، شکر، فوفل، گازوئیل و نخود بوده است. کوهگرد بیان کرد: این کالا‌ها اغلب از مبدأ کشور‌های روسیه، اندونزی، جمهوری آذربایجان و ترکیه از طریق گمرک مرزی ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است. مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: این کالا‌ها با ۲ هزار و ۸۴۸ دستگاه کامیون ترانزیت شده که به لحاظ تعداد کامیون هم افزایش ۴۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد. او افزود: عمده کالا‌های ترانزیتی  آرد، شکر، فوفل، گازوئیل و نخود بوده است. کوهگرد بیان کرد: این کالا‌ها اغلب از مبدأ کشور‌های روسیه، اندونزی، جمهوری آذربایجان و ترکیه از طریق گمرک مرزی ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است. مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: این کالا‌ها با ۲ هزار و ۸۴۸ دستگاه کامیون ترانزیت شده که به لحاظ تعداد کامیون هم افزایش ۴۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد. گمرکاتباشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 881764